CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VINACOLAND
Địa chỉ : 94 Hữu Nghị, P.Bình Thọ, Q.Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại : 0938.456.998 - 0907156669 - Fax : 028.66856239
Email : ad.vinacoland@gmail.com - Website : Http://www.canhothuduc.net