Hướng Dẫn Thủ Tục Hồ Sơ Vay Mua Nha Ở XH , Nhà Chung Cư Trả Góp Giá Rẻ

11/01/2017 9:29:59 SA
Nhà ở xã hội , chung cư giá rẻ được chính phủ cho xây dựng cho những đối tượng nào? thủ tục hồ sơ vay vốn như thế nào thủ tục có phức tạp không. Hướng dẫn thủ tục hồ sơ vay mua nhà ở Xh chí tiết nhất.

Tư Vấn Hướng Dẫn Thủ Tục Vay Mua Nha Chung Cư Giá Rẻ , Nhà Ở XH


I ĐỐI TƯƠNG VAY MUA NHÀ Ở XÃ HỘI.

 

Đối tượng 1. Người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng;

Đối tượng 2. Hộ gia đình nghèo và cận nghèo tại khu vực nông thôn;

Đối tượng 3. Hộ gia đình tại khu vực nông thôn thuộc vùng thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu;

Đối tượng 4. Người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị;

Đối tượng 5. Người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp;

Đối tượng 6. Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân và quân đội nhân dân;

Đối tượng 7. Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức;

Đối tượng 8. Các đối tượng đã trả lại nhà ở công vụ theo quy định tại khoản 5 Điều 81 của Luật này;

Đối tượng 9. Học sinh, sinh viên các học viện, trường đại học, cao đẳng, dạy nghề; học sinh trường dân tộc nội trú công lập được sử dụng nhà ở trong thời gian học tập;

 

Đối tượng 10. Hộ gia đình, cá nhân thuộc diện bị thu hồi đất và phải giải tỏa, phá dỡ nhà ở theo quy định của pháp luật mà chưa được Nhà nước bồi thường bằng nhà ở, đất ở.

chung cư trả góp giá rẻ

 

II. ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC HƯỠNG CHÍNH SÁCH .

a) Chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình, chưa được mua, thuê hoặc thuê mua nhà ở xã hội, chưa được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở, đất ở dưới mọi hình thức tại nơi sinh sống, học tập hoặc có nhà ở thuộc sở hữu của mình nhưng diện tích nhà ở bình quân đầu người trong hộ gia đình thấp hơn mức diện tích nhà ở tối thiểu dưới 10m2/người.

b) Phải có đăng ký thường trú tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có nhà ở xã hội; trường hợp không có đăng ký thường trú thì phải có đăng ký tạm trú từ một năm trở lên tại tỉnh, thành phố này, có hợp đồng lao động từ 1 năm trở lên và có giấy xác nhận về việc đóng bảo hiểm tại nơi đăng ký tham gia mua , thuê, thuê mua nhà ở xã hội.

 

c) Đối với đối tượng 4, 5, 6 và 7 thì phải thuộc diện không phải nộp thuế thu nhập thường xuyên theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân; trường hợp là hộ nghèo, cận nghèo thì phải thuộc diện nghèo, cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ. Đối với đối tượng  1, 8, 9 và 10 thì không yêu cầu phải đáp ứng điều kiện về thu nhập theo quy định tại điểm này.

 

IV. Hồ sơ cần chuẩn bị để đăng ký mua Nhà ở xã hội.

  Về giấy tờ xác nhận nhân thân :

     + Đối với khách hàng độc thân : 2 bảng CMND sao y công chứng, 2 bảng Hộ khẩu sao y công chứng nguyên cuốn, 2  bảng Giấy xác nhận độc thân sao y công chứng.

 

     + Đối với khách hàng có gia đình : 4 bảng CMND s

ao y công chứng ( 2 của Vợ, 2 của Chồng ), 4 bảng Hộ khẩu sao y công chứng ( 2 của vợ, 2 của chồng ), 2 bảng giấy đăng ký kết hôn sao y công chứng

Về các giấy tờ làm hồ sơ đăng kí mua như sau.

 


 

 ĐÊ ĐƯƠC TƯ VẤN VÀ HỖ TRỢ CHÍNH XÁC XIN LIÊN HỆ

0911386786